Helaas zijn alle clubactiviteiten ,
in verband met de corona crisis,
tot ieder geval het najaar opgeschort.
Indien mogelijk zullen we onze clubavonden weer op 17 september hervatten.

Tot nader bericht dus geen clubavonden.
De leden worden via de mail nader geïnformeerd of e.e.a. doorgaat.