Skip to main content

Mijn baarschallenge is een zoektocht ……. waar blijft de grote baars in de winter?

De baarzen waarop ik mij richt hoeven weliswaar geen specimen van 45 + te zijn maar naar 30 + streef ik toch wel, dat is net een mooi visje om voor een mooie bocht in een zacht viertje te zorgen. Grote aantallen vind ik ook niet echt belangrijk, zo af en toe een stuk of vier 30 + ers op een middag heb ik liever dan veel kleine ondermaatse baarsjes. Op het grote water vanuit de boot zou een optie kunnen zijn, want daar zijn ze wel te vangen, maar eerlijk gezegd is mij dat in de winter te veel afzien. Het zal dus van de kant af moeten gebeuren.

Maar tot voor kort liet ik de grachten en singels zo uiterlijk half december (en het kanaal meestal nog eerder) achter mij als ik daar een paar keer achter elkaar geen mooie baars meer had gevangen en ook geen berichten hoorde over vangsten van knappe baarzen. Ik had er dan al snel geen vertrouwen meer in. Vervolgens ging ik mij dan richten op de snoek in de polders en sierwater van de nieuwbouwwijken, waar overigens ook niets mis mee is. Soms ving je dan tijdens het snoeken nog wel eens een knappe baars, maar 30 + baarzen kom je helaas niet vaak (meer) tegen in de polders al heb ik het idee dat de baars stand zich daar wel langzamerhand aan het herstellen is. Maar dit jaar vroeg ik mij na enkele mooie vangsten zo tweede helft november toch af of ik niet te vroeg opgaf gericht de baars met de streamer te belagen, zeker waar het de grachten betreft. Ik ging er altijd maar van uit dat ze de grachten verlieten als het winter werd, maar aan de andere kant waarom zou de baars juist als het kouder wordt de grachten gaan verlaten terwijl andere vissoorten juist de grachten intrekken? Van baars is ook bekend dat ze juist in de winters vanuit meren, kanalen en rivieren de ondiepere jachthavens intrekken dus is het enigszins onlogisch dat ze, als het kouder wordt, juist uit de grachten zouden vertrekken. En waarheen dan? En wel in de grachten blijven maar gedurende de koude maanden niet op jacht gaan naar prooi lijkt mij ook onwaarschijnlijk. En dat ik van andere vliegvissers niets hoor over vangsten van knappe baars in de winter is op zich ook niet zo vreemd. Ik ben in de koude maanden in de stad nog nooit een vliegvisser tegengekomen die gericht op baars viste, iedereen vist dan op voorn. En waar je in de zomer en herfst nog wel kunstaasvissers tegenkomt die informatie geven over baarsvangsten dunt dat aantal in de koude maanden behoorlijk uit. En, zeker als ik dan na half december niet meer in de grachten vis kan je die groep vanzelfsprekend ook niet meer uithoren. En last but not least, in diverse artikelen en op internet lees je nooit wat over een winters vertrek van baars uit de grachten maar wel dat juist in de winterperiode er goed baars in de stad gevangen kan worden. En dan vaak met de dropshottechniek.

Ik heb dus voor mijzelf het besluit genomen dit jaar ook na half december door te blijven gaan met het vissen met streamers op baars in de grachten. Het is daarbij wel zo dat de Oudegracht over het algemeen en met name door kunstaasvissers in Alkmaar als de beste gracht voor de baars beschouwd wordt, al heb ik twee jaar geleden zelfs half december ook enkele malen mooie baarzen gevangen in het ondiepe stuk gracht bij de Mient. En de laatste jaren concentreerde ik mij in in de herfst en vroege winter juist meer op de beide andere grachten, Verdronkenoord en Luttik Oudorp, ook wel omdat ik dan mijn op voorn vissende vliegvismaten volgde. Dus meer aandacht in de winterperiode voor de Oudegracht, al zal ik af en toe ook de andere grachten aandoen.

Verder, op internet lees je ook dat de meeste dropshotvissers voor de baars het kunstaas in de wintermaanden niet alleen traag maar ook vaak vlak boven de bodem aanbieden. Het is dus aan te bevelen voor de baars om ook de streamer in de winterperiode langzamer en dieper binnen te vissen dan voor de snoek. Overigens had ik die ervaring ook wel als het gaat om baars in de polder, de aanbeten kunnen erg traag zijn en de streamer wordt zelden hoog gepakt. Met de vliegenhengel en een langzaam zinkende lijn kan je ook goed de streamer desnoods tergend langzaam en vlak boven de bodem binnen vissen (wel goed tellen bij het afzinken om niet steeds vast te lopen). En anders kan je altijd nog een drijvende streamer(boobie) inzetten.

En dan het kanaal waar ik meestal zelfs nog wat eerder dan half december stopte, in ieder geval wat de baars betrof. In het verleden als de polders in de winters nog wel eens dicht lagen (hier spreekt opa) ging ik in het NH kanaal als alternatief met shads op snoekbaars vissen. Tussendoor ving ik dan af en toe ook baars, niet vaak maar wel allemaal dikke 30 + ers. Nu is het kanaal weliswaar lastig water omdat van de kant af de aantrekkelijke plekken moeilijk te vinden zijn. Maar de stekken die ik wel ken liggen zeer dicht bij mijn huis dus het is een kleine moeite om op geschikte dagen ook in de wintermaanden het daar nog even een uurtje te blijven proberen. Het kanaal maken we dus ook onderdeel van de baarschallenge. Daarnaast zal het ook wel een kwestie van doorzetten zijn, de winter is toch een lastig jaargetijde, ook andere vissoorten kunnen soms langdurig moeilijk te vangen zijn en vervolgens gaat het dan (soms) opeens weer een paar weken goed. En mochten clubleden tips hebben waar en hoe zij in de winter nog wel eens mooie baarzen vangen met een streamer dan hoor ik die ook graag.

Maar wat waren dan die baarsvangsten afgelopen november die mij mede de inspiratie gaven dit jaar wat langer door te gaan met mijn zoektocht naar baars in de wintermaanden? Op zich niet zulke vangsten vergeleken met b.v. het Alkmaardermeer in de zomer, maar genoeg om er een leuke middag in de stad van te maken.

Vanaf eind oktober tot half november was het rustig, een paar middagen met een of twee mooie baarzen van 30 + en wat maatse (22 +) en ondermaatse baarzen, en een keer een blank op een snoek nadat die een baarsje aan mijn streamer pakte en er vervolgens met de baars vandoor ging, de streamer mocht ik dan nog wel houden. Op de dag van de blank ging ik ook nog even naar de singel bij de Kneppelbrug. Het was donker weer maar ik had, vissend vlak onder de kant, diverse mooie baarzen als volgers zonder dat er een aanbeet kwam. Ik had in deze periode trouwens ook al veel baarzen op de streamer die na enige tijd losschoten en dat waren elke keer de grotere baarzen. In die periode viste ik op een middag zowel de Schelphoek, Luttik Oudorp, Verdronkenoord als Oudegracht af. Echter, de meeste en in ieder geval de grootste baarzen kwamen uit de Oudegracht. Wel was het zo dat ik door het vele grachtenhoppen op een middag wel veel grachten afviste maar niet echt nauwkeurig alle plekken uitkamde die open waren, d.w.z. waar geen bootjes lagen. Gezien de vangst resultaten besloot ik dan ook om mij voorlopig te concentreren op de Oudegracht, inclusief Lindengracht aan de westkant van de stad en de Schelphoeksingel tot aan het kanaal aan de oostkant van de stad. Met als resultaat:

17 november vier baarzen van 30 -32 cm en een stuk of vijf van rond de 22 cm.
19 november twee van 22 cm, twee van 32 cm en een van 37.
23 november 1 baarsje van 22 cm.

Misschien dat anderen dit resultaat matig vinden maar zoals ik in het begin al aangaf, ik heb liever wat grotere maar minder baars dan veel maar kleine baars en deze baarzen zorgden wel voor een mooie kromme hengel.

Voorlopige bevindingen:

Alle vis gevangen met mijn bekende rood witte popeyestreamertje (zie foto), andere kleurstellingen wel geprobeerd maar geen succes.
De vistripjes waren altijd in de middag en de visperiode was dan van 13.30 uur tot 16.45 uur. Per keer viste ik ongeveer driekwart van het stuk Lindengracht t/m Schelphoek af en ik wisselde ook af, d.w.z. de ene keer beginnen bij de Lindengracht, andere keer bij de Schelphoek.
Ik had ook op 17 en 19 november veel lossers, ik kon meestal de vis dan al wel zien en het waren over het algemeen mooie baarzen va zo`n 30 +. In een aantal gevallen zag ik dan ook de streamer voor in de bek zitten. Ik bind de streamers ook met een vrij lange staart, dat kan het grote aantal lossers verklaren. Wat ik echter absoluut niet ga doen is met een kortere staart vissen, nu waren namelijk ook een aantal van de gevangen baarzen wel diep gehaakt en ik voel er niets voor mijn streamers achter uit de keel van een baars te moeten halen.
Ik viste met een dubbeltapse # 4 lijn, slow sinking d.w.z. 3 IPS. Ik ben op 23 november ook nog aan het experimenteren geweest met sneller zinkende verlengstukjes van 2.25 – 1.50 meter maar dat was geen succes. De lijn zonk te snel af en ik verspeelde daarom ook veel streamers aan de bodem. Een zinksnelheid van 3 IPS is voor de grachten voldoende, al ga ik de komende maanden nog wel experimenteren met een gecombineerde WF 4 floating/intermediate lijn(product van A & M) waarbij ik aan de 4 meter lange intermediate tip nog een stuk sneller zinkende ( 3-5 IPS) vliegenlijn zet om op die manier een mooie flauwe bocht onder water te bereiken. En mogelijk ga ik voor een drijvende streamer wel een sneller zinkende vliegenlijn inzetten anders duurt het wel erg lang voordat die afgezonken is. Nog ter informatie, de grachten zijn in het midden maximaal 2.5 meter diep, vak onder de kant maximaal 1.5 meter.

Frits 01

Zoals duidelijk mag zijn heb ik nu het water van de gracht veel secuurder afgevist, zowel aan de zuid als aan de noordkant. Ik ben nu ook niet in de verleiding gekomen om na een half uur zonder aanbeten dan maar een andere gracht op te zoeken. Wat wel opviel was dat ik op een na alle grote 30+ baarzen gevangen heb aan de zuidkant van de Oudegracht. Vanzelfsprekend zijn de bruggen topstekken, maar niet altijd vlak er tegen aan, ik heb ook mooie baarzen gevangen tot maximaal zon 10 meter vanaf de bruggen. Dat komt goed uit want er liggen om wat voor reden dan ook vaak boten juist op de plekken vlak naast de bruggen. De meeste aanbeten kreeg ik op 1- 3 meter uit de kant, maar meestal wel pas als ik de streamer vanaf een 8 meter uit de kant had binnengevist. Volgers?? Of is de streamer dan pas op de goede diepte? In de meeste gevallen, als ik op een stek baars ving, waren dat hooguit 3 mooie baarzen (inclusief losschieters) per stek van ca. 10 vierkante meter en die beten ook vaak al snel aan nadat ik begonnen was met binnen vissen. Ik bleef ook niet echt lange tijd op een stek staan, na met zon 10 – 12 worpen de stek kruislings afgevist te hebben ging ik weer verder tenzij het een heel grote open plek betrof. Dan schoof ik een aantal meters op en viste dat stuk op dezelfde manier af. Bij veel aanbeten van of volgen door kleine baarsjes liep ik ook door.

Dit zijn dan de eerste waarnemingen, natuurlijk nog te weinig om al wat van te zeggen. De komende maanden moet maar blijken of, waar en hoe er in de wintermaanden knappe baarzen te vangen zijn in de grachten, mogelijk ook in de singels en kanalen. En op de eerste voorzichtige waarnemingen was er natuurlijk al meteen een uitzondering. 17 november had ik juist aan de noordzijde van de Oudegracht een stek, meer dan 10 meter van de brug af en allemaal aanbeten in het midden van de gracht. Uiteindelijk een mooie baars van 32 cm gevangen maar vier (!) losgeschoten van zeker hetzelfde formaat.

En nu maar hopen dat de komende maanden genoeg gelegenheid bieden om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mooie baarzen in de winter met de vliegenhengel te vangen. En gelegenheid betreft dan voornamelijk redelijk droog weer en natuurlijk geen ijs. Tijd is tegenwoordig voor mij het probleem niet meer zodat ik naast deze challenge ook nog tijd overhoud om lekker met de streamer op snoek te gaan vissen in de polder.

Nog twee opmerkingen:

Ik vis vaak alleen en dan is het lastig om foto`s maken van de grotere baarzen omdat ik de vissen bij niet op de stenen wil leggen, zelfs niet op een net. Voor de baars van 37 cm heb ik voor dit artikel nog een uitzondering gemaakt, maar mooi stil liggen was er niet bij.
Let er bij het werpen a.u.b. op dat je de huizen achter je en zeker niet de ramen met de vliegen raakt. Voor de bewoners heel vervelend en zeker een tungsten kraal kan schade veroorzaken Ik vis vaak alleen, en daarom misschien wat makkelijker benaderbaar en ik ben hier door bewoners al vaker op aangesproken. Gebruik rolworpen of werp schuin in het verlengde van de gracht maar niet haaks op de walkant. Koop anders voor het vissen in de gracht een dubbeltapse lijn, daarmee is ook met rolworpen behoorlijk afstand te behalen.

Laten we ervoor waken dat straks in de grachten niet meer met de vliegenhengel gevist kan worden, we zullen niet de eerste stad zijn waar de binnenstad voor vissen afgesloten is.

P.S.

Helaas moet ik de challenge voorlopig afbreken ivm een herseninfarct dinsdag 30 november. Vliegvissen, vliegbinden en het schrijven van stukjes is helaas nu niet mogelijk. Ik hoop toch nog wel voor het einde van de winterperiode de challenge en het schrijven erover weer op te kunnen starten.

  • Hits: 581

Lid worden?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.